+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Automobilový priemysel

Dodávatelia pre automobilový priemysel potrebujú partnera s rozsiahlymi znalosťami a bohatými skúsenosťami, akým je NordERP a.s.

Automobilový priemysel

 

Priemysel 4.0 je ohlasovaný ako ideologický posun na podobnej úrovni ako priemyselná revolúcia. V posledných rokoch čelí automobilový priemysel obdobiu rýchlych a extrémnych zvratov. Spôsobuje ich najmä technologický pokrok, ktorý tlačí výrobcov k zavádzaniu zmien v takmer každej časti spoločnosti. Túto skutočnosť si uvedomuje aj spoločnosť Jeeves, preto svoje systémy neustále inovuje a obohacuje o nové funkčnosti, ktoré podporujú tento trend. Jednou z nevyhnutných potrieb sa stáva aj modernizácia systémov plánovania podnikových zdrojov (ERP riešenia).

Všeobecný nárast dopytu po automobilovej výrobe vedie k zvyšovaniu nárokov na poskytovateľov ERP riešení. Prejavuje sa to najmä v nutnosti ich prispôsobenia sa novým požiadavkám a zmenám v dynamickom odvetví, akým automobilový priemysel bezpochyby je.

Riešenie ERP Jeeves - Podnikový informačný systém pre riadenie zdrojov

ERP Jeeves je otvorený systém pre správu podnikových zdrojov. Drží krok s rýchlymi zmenami vo svete technológií a reflektuje potreby výrobcov automobilov.

Umožní vám:

 • vytvárať a automatizovať pracovné postupy

 • ľahko a jednoducho integrovať nové technológie do prevádzok

 • prispôsobiť doterajšie riešenia aktuálnym zmenám

 • flexibilitu pre udržanie kroku s rýchlo sa meniacimi požiadavkami

Výhody ERP Jeeves a čo z nich vyplýva pre oblasť automotive?

 • Lepší prístup k dátam a efektívnejšia koordinácia procesov

Riešenie ERP Jeeves vám pomôže zorientovať sa v rastúcom toku informácií a pribúdajúcich procesoch v spoločnosti.

 • Previazanosť informácií

Vzájomne sieťovo a internetovo prepojené zariadenia (IoT), robotika, modely digitálnych služieb či rôzne riešenia, ktoré sa spájajú, vedú k rýchlemu rastu dát. Následkom toho vzniká obrovský tlak na inováciu výrobcov automobilov a ich riešenie ERP. Systém Jeeves ponúka spôsob, ktorým jednotlivé informácie a procesy prepojí. Zjednoduší prácu a sprehľadní tok informácií v rámci celej firmy aj navonok.

 • Jednoduché a prehľadné zdieľanie dokumentov

Hladké fungovanie výrobných liniek automobilov závisí od bezproblémovej výmeny dokumentov medzi výrobcami automobilov a ich dodávateľským reťazcom.

 • Rozšíriteľnosť o ďalšie moduly

Jedinečná architektúra systému Jeeves udržuje všetky modifikácie a integrácie v samostatnej databáze a poskytuje možnosti takmer akéhokoľvek rozšírenia o ďalšie moduly.

 • Zníženie nákladov

Keďže požiadavky v automobilovom sektore sa rýchlo menia, organizácie potrebujú riešenia, ktoré sa môžu prispôsobiť a vyvíjať bez značných nákladov. Systém Jeeves je navrhnutý tak, aby ste ho mohli priebežne aktualizovať. Môžete tak využívať nové funkcionality aktuálnych verzií bez toho, aby ste museli znova investovať, alebo prerábať pôvodný systém.

Posuňte svoju komunikáciu o level vyššie s Jeeves EDI

Výrobcovia a distribútori komunikujú so svojimi zákazníkmi denne. V záplave faktúr a objednávok sa vyžaduje, aby komunikácia prebiehala efektívne a bez problémov. Nástroj Jeeves EDI dokáže celý proces výmeny informácií a dokumentov zjednodušiť.

 • Prehľadná výmena dokumentov

 • Automatické ukladanie odoslaných a prijatých správ

 • Ochrana voči duplikovaniu údajov

 • Optimalizácia nákladov

Pomocou Jeeves EDI už komunikujú s výrobcami automobilov v spoločnosti SaarGummi Slovakia aj v Gnotec Čadca.

 


DELFOR

DELJIT

DESADV

INVOIC

VDA4905

VDA4913

INVRPT

   AUDI AG

x

x

   AUTO 5000 GmbH

x

   BMW AG

x

x

x

   DAIMLER AG

x

x

x

x

   FORD Motor Company

x

x

x

   Jaguar Land Rover Limited

x

x

x

   Magna Steyr

x

x

   MERCEDES-BENZ Manuf.

x

x

x

   OPEL Espana

x

x

   PEUGEOT CITROEN PSA

x

x

x

x

   SKODA AUTO

x

x

x

   Valmet Automotive

x

x

   Vauxhall Motors Limited

x

x

   VDL NEDCAR B.W.

x

x

   VOLVO CAR Corp.

x

x

   VOLKSWAGEN AG

x

x

Vybrané referencie

 

Gnotec - Čadca, spol. s.r.o.

Calmit, spol. s.r.o. (člen skupiny BAUMIT)

SaarGummi Slovakia s.r.o.

Prefa invest, a.s.