+421 2 5465 4463     Support Login     Online test

 

Jeeves mobility

Jeeves ponúka nekonečné možnosti pre vývoj vlastných natívnych mobilných aplikácií s dátami v reálnom čase.

JEEVES vs. mobilné zariadenia alebo ako sa vyrovnať s nástupom mobilných zariadení v oblasti ERP?

 

Rýchly nástup a pretrvávajúci rozvoj používania mobilných zariadení prináša so sebou otázky, akým spôsobom sa vyrovnať s mobilnými zariadeniami v oblasti ERP systémov.

 

Stretávame sa s javom, keď u niektorých producentov je snaha dostať celý ERP do mobilu. Používanie napr. smartfónov však pre vývojárov neznamená len iný hardvér, či operačný systém, ale aj iné postupy a nároky používateľov. Z toho dôvodu sa riešenie v podobe čistého preprogramovania pôvodne desktopovej aplikácie do mobilu neosvedčilo. Náročnosť vývoja a zákazníckych úprav v takejto aplikácii neumožňuje ponúknuť konkurencieschopnú cenu a taktisto je obtiažne dosiahnuť prehľadnosť pri používaní, či požadovanú rýchlosť.

 

Na mobilné zariadenia sa preto v NordERP pozeráme ako na výzvu priniesť kvalitatívnu zmenu v oblasti fungovania ERP. Už to nie je len o ručnom „klepaní“ faktúr do systému, potreby zákazníkov sa menia a čoraz viac špecifikujú pre konkrétnu rolu, či pracovnú pozíciu. Pri plnení pracovných úloh bude mať iné nároky na systém Jeeves referent, pracovník výroby alebo člen top – manažmentu spoločnosti. Mobilné zariadenia sú príležitosť ako tieto nároky čo najlepšie splniť, pri zachovaní prehľadnosti a cenovej dostupnosti riešenia.

 

Nesnažíme sa preto Jeeves ako celok prerábať pre mobilné zariadenia, ale zameriavame sa na vývoj platformy Jeeves Mobility, na ktorej možno stavať čiastkové mobilné aplikácie pre požadovanú časť Jeeves.

Jeeves mobility je špičková platforma pre vývoj mobilných aplikácií, ktorá je od svojho základu prispôsobená pre systém Jeeves. Zákazníkom prináša možnosť vytvárať aplikácie maximálne prispôsobené pre konkrétne zariadenia (mobil, tablet, PC, web) s využitím natívnych funkcií daného zariadenia (fotoaparát, čítačka čiarových kódov a pod.). Možnosť ovládania prostredníctvom typických mobilných funkcií ako rolovanie, či potiahnutie sú samozrejmosťou. Vývoj aplikácií je možné po vyškolení realizovať aj na strane zákazníka – platforma pre tento účel poskytuje API rozhranie, ktoré ponúka širokú paletu funkcií pre komunikáciu s jadrom Jeeves.

 

Komunikácia aplikácií naprogramovaných nad Jeeves Mobility prebieha vždy v reálnom čase, bez nutnosti synchronizácie a nutnosti ukladania priebežných dát. Vďaka tomu vieme stopercentne garantovať konzistenciu a kvalitu dát.

Budúcnosť systému Jeeves pri čoraz väčšom rozsahu používania mobilných zariadení vidíme ako množstvo aplikácií pracujúcimi nad jadrom systému, pričom každá aplikácia bude maximálne personalizovaná a prispôsobená zariadeniu, na ktorom sa používa, optimalizovaná pre proces, ktorý sa v nej realizuje, no zároveň bude súčasťou jednotnej architektúry platformy Jeeves mobility.

 
image002.png
image004.png
image006.png

Obr 1-3.: Ukážky a príklady Jeeves Mobility