+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Business inteligence

Inteligentní nástroje pro rozhodování na základě přesných dat. Dvěma slovy? Business inteligence.

Prínosy pre rozhodovanie

Rozhodovanie vo firmách často prebieha na základe nekompletného súboru údajov, poskytujúcich len jeden alebo obmedzený počet pohľadov na situáciu. Rozhodnutia často vychádzajú zo statických reportov, ktorých aktualizácia vyžaduje značné úsilie, čo spomaľuje celý proces rozhodovania.
Riešenia pre analýzu dát a podporu rozhodovania - Business intelligence (BI) prinášajú aplikácie, ktoré pomáhajú spoločnostiam pochopiť charakteristiky svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom:

 • Integrácie
 • Analýzy
 • Distribúcie informácií

Vďaka riešeniam BI môžu spoločnosti :

 • získať viac času a zdrojov na samotnú analýzu prostredníctvom rýchlejšieho reportingu
 • efektívnejšie rozvíjať nové biznis aktivity vďaka pochopeniu súvislostí medzi údajmi a včasnej identifikácii príležitostí aj potenciálnych hrozieb
 • monitorovať priebežne kritické faktory (napr. vo výrobe) a tým rýchlejšie reagovať na odchýlky a určiť príčinu najmä systematicky sa opakujúcich problémov

Analytický nástroj QlikView integrovaný do Jeeves

Systém Jeeves rieši oblasť BI funkcionalitou adaptívnej analýzy a podpory rozhodovania, ktorá je vybudovaná na systéme QlikView a integrovaná do Jeeves s preddefinovanými zostavami pre Predaj, Financie, Nákup a Sklady/Distribúcia. QlikView je analytický softvér vytvorený švédskou spoločnosťou QlikTech s viac ako 10 000 inštaláciami celosvetovo. Jeeves BI predstavuje hotovú aplikáciu BI vybudovanú na báze QlikView, ktorá v sebe zahŕňa:

 • Preddefinované vrstvy dát
 • Preddefinované vzory (reporty atď.) a možnosti ich adaptácie, prípadne tvorby nových prehľadov
 • Validačné prehľady a tabuľky
 • Funkcionalitu pre rýchlu, viacúrovňovú analýzu dát (drill-down)
 • Export a distribúciu údajov
 • Riadenie jazykových verzii