+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Integrovaná řešení

Jeeves ERP is an ERP software solution for growing midmarket enterprises based in Sweden. The system’s unique and powerful architecture helps companies harness the power of emerging technologies like cloud and mobility.

Integrovaná řešení

 

Systém Jeeves je otevřen pro možnosti rozšíření o řešení třetích stran. Příklady takových integraci můžeme uvést prostřednictvím příkladů implementace čárových kódů, docházkového systému a elektronického podpisu. Aplikace a rozšíření třetích stran jsou dostupné prostřednictvím trhu aplikací - Jeeves Apps Market.

Čárové kódy v Saargummi Slovakia s.r.o.

Saargummi Slovakia s.r.o. Dolné Vestenice využívá pro řízení kombinace systémů, konkrétně systém Jeeves jako hlavní ERP nástroj a samostatný systém pro oblast evidence hmotného toku prostřednictvím čárových kódů.

Implementace řešení sledování materiálových toků pomocí čárových kódů probíhala v několika fázích po ucelených částech - materiály, polotovary, hotové výrobky. Evidované transakce procházejí v online režimu do systému Jeeves a obsluha má k dispozici vždy aktuální informace o stavu skladu a skladových pohybech přímo v Jeeves.

Řešení pokrývá všechny klíčové procesy v logistických a výrobních skladech. Vstupní materiál se eviduje od jeho příjmu a kontroly přes evidenci spotřeby ve výrobě. Zpětný monitoring a sledování toku je rovněž zajištěn v části polotovarů a hotových výrobků na základě online evidence ve všech procesech po celou dobu životního cyklu vyráběných položek.

Zvýšenou efektivitu v procesech evidence hmotného toku společnost Saargummi dosáhla prostřednictvím:


  • Jednoduchosti při zadávání dat
  • Online monitoringu evidence a stavu ve skladech
  • Vyloučení chybovosti z důvodu prodlení nebo nesprávnosti při zadávání dat

Docházkový system pro Gnotec Ferrex s.r.o.

Ve společnosti Gnotec Ferrex s.r.o. bylo pro evidenci docházky použité softwarové a hardwarové řešení, které zajišťuje evidenci dat docházky. Evidují se příchody, odchody jakož i veškeré další kódy přerušení práce. Zaevidovány data týkající se všech zaměstnanců jsou v online režimu přenášeny do systému Jeeves, kde jsou k nahlédnutí nebo případné editaci k dispozici vedoucím. Obsluha má přímo v systému Jeeves přehled o disponibilitě pracovníků na svých pracovištích a střediscích. Analýza dat docházky ve spojení s evidovanými výkony na operacích ve výrobě poskytuje detailní obraz o produktivitě výroby.

Elektronická fakturace a elektronický podpis pro Calm spol. s r.o.

Calm spol. s r.o. už více než 6 let úspěšně provozuje modul Řízení dokumentů (EDM). Tento modul se používá také v procesu generování a evidence odeslaných faktur.

V roce 2013 se řešení rozšiřuje o využití elektronického podpisu pro automatizované podepisování a následné zasílání mailem faktur v elektronické formě. Pro podepisování faktur elektronickým podpisem byl vybrán samostatný softwarový nástroj třetí strany. Vytvořením propojení se systémem Jeeves se dosáhlo výrazné zjednodušení procesu schvalování a podepisování odeslaných faktur. Toto řešení zároveň splňuje všechny bezpečnostní kritéria a požadavky, které jsou kladeny na ochranu údajů v oblasti IT.

Vybrané reference

 

Gnotec - Čadca, spol. s.r.o.

Calmit, spol. s.r.o. (člen skupiny BAUMIT)

SaarGummi Slovakia s.r.o.

Prefa invest, a.s.