+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Optimalizace podnikových procesů

Poznat, pochopit, vylepšit, uvést do praxe. A růst!

Cíle a přínosy

 

V rámci optimalizace procesů realizujeme projekty, které směřují k identifikaci oblastí, pro které změny v procesech a úpravy / rozšíření informačních systémů budou znamenat přínos v jednom z 3 parametrů:

 • Úspora nákladů
 • Zvýšení výnosů,
 • Zrychlení rozhodovacích procesů.

Rozsah služeb

V rámci analýzy procesů pro optimalizaci se NordERP vzhledem k výše uvedeným parametrum zaměřuje na identifikaci oblastí:

 • jejichž pokrytí informačním systémem není dostatečné a je nutné komplexní přenastavení dotyčné funkcionality
 • kde jsou požadovány specifické úpravy nebo donastavení systému
 • kde je nutné dopracovat manažerské reporty (oblast BI)

Výstupem analýzy je stručný popis analyzovaných procesů, který pro každý proces specifikuje:

 • Identifikaci procesu,
 • Základní popis procesu
 • Seznam procesních kroků / činností
 • Používané dokumenty
 • Příležitosti pro zlepšení
 • Identifikované návrhy na zlepšení

Výstup analýzy slouží k:

 • přijetí rozhodnutí, které z navržených zlepšení budou realizovány,
 • v jaké posloupnosti budou realizovány navržená zlepšení podle priority klienta
 • v jakém časovém období budou realizovány navržená zlepšení

Přístupy a metody

V rámci implementace řešení pro oblasti s potenciálem pro optimalizaci využíváme moderní nástroje a technologie jako například:

 • čárové kódy, QR kódy, RFID (pro sledování materiálových toků a procesů),
 • elektronický podpis (automatizace fakturace v elektronické formě).

Referencie

 

Gnotec - Čadca, spol. s.r.o.

Calmit, spol. s.r.o. (člen skupiny BAUMIT)

SaarGummi Slovakia s.r.o.

Prefa invest, a.s.