+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Jeeves korporátní funkcionalita

Jste firma s více pobočkami v jednom státě? Nebo nadnárodní korporace s tisíci dodavatelů? Jeeves byl postaven tak, aby to nejen zvládl, ale aby v tom vynikal.

Rozličné společnosti, jazyky a měny

Jeeves ERP byl postaven pro podniky, které spravují několik společností, v různých geografických oblastech, působících v různých jazycích a měnách. Dokáže zvládnout zákazníků a dodavatelů na více lokalitách. Bez ohledu na složitost vaší firmy, Jeeves ERP může být snadno nakonfigurován tak, aby ji podporoval. Funkce finančního řízení mohou odrážet bilance jednotlivých společností, jakož i konsolidované firemní zobrazení. Systém má zabudované nástroje, které vám pomohou spravovat více měn, výměnné plány a měnové výkyvy.

Lokalizace

Lokalizační řešení společnosti Jeeves je rozděleno na tři části: překlad, lokální funkce a služby rozšiřování.

Překlady

Jeeves ERP verze 5 je přeložen do 9 jazyků (anglický, německý, francouzský, dánský, holandský, čínský, finský, polský a norský) a dalších 5 jazyků pro starší verze. Překlady zahrnují překlad názvů programů, zpráv, nabídek, rolí, a názvů polí. Online dokumentace je k dispozici v anglickém a švédském.

Lokální funkce

Lokální funkčnost splňuje jak právní, tak i místní požadavky konkrétní země. Právní požadavek musí být specifikována vládou nebo účetní firmou. Místní požadavek podporuje zavedené praktiky země, trhu nebo odvětví.

Rollout služby

Naše lokalizační řešení jsou většinou rozšířeny o rollout služby. Funkčnost a překlady dostupné v systému poskytují společný model nebo rámec pro novou geografickou polohu. Jinými slovy, řešení je nezávislé na Vašeho základního souboru dat, jako jsou daňové kódy, účetní tabulky, produkty a účty. Rollout služby často ještě více vylepšují lokální funkčnost, aby byly v souladu s podnikovými procesy, které jsou jedinečné pro danou společnost nebo lokalitu. V případě menších společností mohou rollout služby poskytovat více šablon k nastavení nové společnosti.

Vnitropodnikové transakce

Modul Transakce Jeeves (ITC) umožňuje společnostem se složitými, geograficky rozptýlenými organizačními strukturami pracovat a vystupovat ve vztahu k zákazníkům jako jedna společnost. Tento nástroj je vhodný pro společnosti s jedním nebo více distribučními centry, výrobními jednotkami nebo dokonce geograficky vzdálenými prodejními kancelářemi. Protože Jeeves ICT umožňuje koordinaci logistických operací napříč několika organizacemi či společnostmi ve skupině včetně detailních informací o objednávkách, finančních transakcích a obecném toku zásob, přináší ICT výraznou návratnost investice včetně snížených nákladů na zásoby, dramaticky zkrácené průběžné časy dodávek a lepší služby zákazníkům. Jeeves ICT poskytuje zcela transparentní pohled napříč všemi Vašimi společnostmi a umožňuje uživatelům zobrazovat informace o stavu zboží na všech výrobních a expedičních místech, jakož i o objednávkách, které jsou na ně směrovány ze strany prodeje / obchodu. Výměna informací v objednávkovém procesu napříč Vašimi společnostmi je plně automatizovaná, a to iz hlediska prodejních objednávek ve vztahu k zákazníkům, tak z hlediska nákupních objednávek na doplnění zásob. Pokud dojde ke změně jakékoli informace na objednávce, jako je například prodejní společnost, prodejní množství nebo cena, Jeeves ICT okamžitě aktualizuje příslušnou objednávku v dodávající společnosti. Stejně je také možné, aby prostřednictvím ICT modulu realizovala změny dodávající spoločnoť a tím ovlivnila informace na straně prodejní společnosti.

Management zdrojových dat

Množství údajů, které typická organizace produkuje nadále roste, částečně v důsledku zvýšené složitosti a geografické rozmanitosti. S daty všude se organizace často snaží vytvořit a udržovat integritu dat a konzistentnost v celém organizačním a dodavatelském řetězci. Jeeves management zdrojových dat Vám centrálně umožňuje vytvářet a spravovat data, také definovat pravidla pro zadávání, modifikaci, replikaci, vymazání a konverzi dat v rámci více obchodních jednotek. Některé vaše údaje mohou být běžně dostupné ve všech vašich společnostech, ale možná jen obchodní společnosti mají právo tyto údaje aktualizovat. Nebo některé údaje třeba konvertovat když se přesouvají ze společnosti do společnosti. Například položka může mít metodu akvizice "Výroba na zakázku" v dodavatelské společnosti, avšak "Prodej na zakázku" v prodejní společnosti. Bez ohledu na složitost možností, které je třeba vyřešit, management zdrojových dat Jeeves-om byl navržen tak, aby napomáhal datové integritě ve vašem podnikání.

Správa dokumentů

Společnosti jako je ta Vaše, musí vytvářet, aktualizovat a udržovat různé druhy dokumentů a nestrukturovaných informací. Zda jde o ilustraci nebo smlouvu, dokumenty je třeba udržovat centrálně, aby byla nejaktuálnější verze dostupná ihned v případě potřeby. Jeeves EDM (elektronický dokumentový management) je plně integrovaný registr dokumentů, který umožňuje uživatelům přístup k souborům uloženým na centrálním souborovém serveru, kde je možné vyhledávat požadovaný soubor, vytvořit nový soubor ze šablony nebo přistupovat k předchozím verzím souboru. Soubory jsou nabídnuty uživatelům "v čase potřeby" a ve vztahu k objektům, transakcím nebo aktivitám v rámci systému Jeeves ERP. Dokumenty mohou být v Jeeves ERP propojené se všemi relevantními business objekty ve společnosti, jako jsou zákazníci, položky, objednávky, faktury, operace, projekty a další. Propojené soubory jsou k dispozici také na sdílení přes internet. Jeeves EDM je napříč celým systémem, což znamená, že dokumenty jsou dostupné z jakéhokoliv programu. Například, pokud se uložený dokument týká záznamu o objednávce, není propojen pouze s touto objednávkou, je také automaticky propojen s klientem. Jeeves EDM má přizpůsobitelné rozhraní a zpracovává všechny typy souborů kompatibilních se systémem Windows, včetně e-mailu.

Management postupu prací

Jeeves Workflow je nástroj pro řízení postupu prací, který umožňuje Vaší společnosti automatizovat a zjednodušit standardní úkoly a obchodní procesy, často v souladu se strukturovaným systémem kvality. Pomocí nástroje Jeeves Workflow mohou být úlohy posunuty na správnou osobu v rámci organizace ve správném čase. Procesy mohou být vytvořeny pro sekvenční nebo "pokud-pak" úkoly, s využitím integrovaných dat z vašeho centrálního systému Jeeves ERP. Jeeves Workflow vytváří seznam prioritních úkolů pro každého jednotlivce spolu s termíny splnění každého úkolu. Můžete automatizovat celý proces nebo jeho část a zapnuta funkce deníku vám umožní sledovat stav procesu, nebo jeho výkon. Nástroj překonává typické problémy související se včasným a správným dokončením předem definovaných úkolů, jakož i zjednodušení toku úloh. Při standardizovaných procesech je méně prostoru na chyby a jednodušší cesta k vyškolení a zaučení nových zaměstnanců. Spolehlivost v procesu přináší spolehlivost dat, pomáhá vašemu týmu stát se více aktivnějším a dělat lepší rozhodnutí na pracovišti.

Správce zabezpečení

Nástroj Jeeves Security Manager - správce zabezpečení pomáhá zachovat integritu a kvalitu podkladových dat ve Vašem systému a zajišťuje, že systém optimálně podporuje základní podnikové procesy. Udržuje koncových uživatelů zaměřených na práci v správných oblastech systému, přičemž jim zabraňuje dělat chyby, které odstraňují nebo mění data, které jsou důležité pro každodenní rozhodnutí. Správce zabezpečení umožňuje nastavit oprávnění pomocí intuitivního grafického rozhraní. Oprávnění z nabídky a obrazovky jsou zdenené z modulů a jejich propojených objektů. Tato oprávnění se dají jednoduše rozšířit nebo upravit na základě modulů, rutin, programů, zpráv nebo polí, aniž došlo k nežádoucím databázovým změnám. Všechna povolení vycházejí z běžných standardních událostí: vytváření, čtení, aktualizace, mazání a provádění. Navíc jakékoli vlastně vytvořené pole nebo program může být rovněž kontrolovány správcem zabezpečení.

Produkt management

Produktoví manažeři mají strategickou, průřezově-funkční úlohu, která vyžaduje viditelnost do každé fázi životního cyklu produktu. Pomocí sady nástrojů pro správu Jeeves produkt management, mohou být v Jeevse vytvořeny pracovní postupy pro řízení procesu uvedení produktu, od plánování a designování přes zajištění kvality (QA) až po testování. Přímé údaje o produktech, kombinované s transakcemi kolem každé produktové řady, poskytují Vašim produktovým manažerem poznatky, které potřebují k zajištění ziskovosti produktu a identifikaci oblastí pro zlepšení.