+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 
20190125132721_protech_jeeves.jpg

Úspěšná společnost působící v oblasti 3D technologií si vybrala ERP od Jeeves

08.10.2018 | Novinky

Anders Brask je CEO společnosti Protech Nordic AB, která má vedoucí postavení na trhu v rámci 3D tisku v oblasti Skandinávie. "Rychle a špatně je i tak špatně" - to je motto pana Anderse, a proto implementace nového ERP systému byla vedena velmi pečlivě. Možnost vyjádřit se k potenciálním dodavatelům ERP předtím, než bylo finální rozhodnuto ve prospěch Jeeves měli i zaměstnanci firmy.

Vnitropodnikové transakce byly klíčovým faktorem

Protech má v současnosti 35 zaměstnanců a věří, že existuje velký potenciál pro jejich růst. 3D tisk je velmi aktuální jako součást Industry 4.0 a počet firem využívajících 3D tiskárny přímo ve výrobě roste. Kromě 3D tiskáren, Protech dodává i CAD software. Zákazníci Protech působí v celé Skandinávii a zahrnují firmy jako Ericsson, ABB a také školy a univerzity.

Po rozsáhlém výběrovém procesu, Protech identifikoval několik kritických oblastí, které ERP musí podporovat. Mezi mnoha funkcionalitami, firma vyžadovala nástroj pro řízení vnitropodnikových transakcí, splnění legislativních požadavků, možnost evidovat transakce v různých měnách a nástroje v oblasti poskytování služeb.

“Jeeves nám poskytl nejen erudovaný personál a systém s unikátními výhodami ve srovnání s konkurencí, ale i podporu pro vnitropodnikové transakce, legislativní požadavky, různé měny a servisní modul" dodává CEO Anders Brask.

Mobilní uživatelé

Přibližně 70% implementačních prací ve firmě Protech zahrnovala oblast mobilních uživatelů. Mobilní uživatelé pracují s daty v Jeeves v reálném čase a mají přístup k téže funkcionalitě, jako "nemobilní" uživatelé, což značně podporuje práci zaměstnanců pracujících v terénu.