+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Jeeves v řízení podniku

Řízení podniku není hračka, ale nemusí být složité, neflexibilní a drahé když máte ty správné nástroje. Vyzkoušejte jak může Jeeves Vaší firmě pomoci napředovat.

Riadenie výroby

Či už máte zákazkovú výrobu, sériovú výrobu na sklad alebo kombinovanú výrobu, systém Jeeves poskytuje robustnú funkcionalitu pre diskrétnu a aj spojitú výrobu a pokrýva všetky hlavná výrobné procesy od riadenia vstupných surovín a materiálov, cez prípravu výroby, dochádzku a odhlasovanie výroby ako aj pre všetky typy plánovania a zaraďovania výroby.

Riadenie dodávateľského reťazca

S podporou viacerých skladov, viacerých mien, viacerých jazykov, a dokonca zákazníkov a dodávateľov s viacerými geografickými lokalitami je Jeeves optimalizovaný na podporu všetkých typov výrobných a distribučních firiem. Funkcionalita dodávateľského reťazca v Jeeves je navrhnutá tak, aby Vám poskytla kompletný prehľad o (a bezproblémovú spoluprácu s) Vašom dodávateľskom reťazci. Túto štandardnú funckionalitu máte ešte možnosť rozšíriť o sadu nástrojov na pokročilé skladové hospodárstvo (WMS), riadenie dopravy a funkcionalitu elektornickej výmeny informácií EDI.

Finančné riadenie

Riešenie ERP Jeeves obsahuje nástroje kompletného finančného riadenia, ktoré Vám pomôžu riadiť tradičné účtovníctvo a význíctvo, ako aj zmierniť čoraz zložitejšie výzvy podnikania vo viacerých geografických lokalitách a vo viacerých menách. Funkcionalita finančného riadenia je plne integrovaná s ostatnou funkcionalitou Jeeves (napr. výroba, projekty) a plne podporuje medzinárodné účtované štandardy IFRS a GAAP. Okrem toho, NordERP ako partner Jeeves pre Slovensko a Českú Republiku, vyvíja a udržuje kompatibilitu a súlad Jeeves s lokálnymi slovenskými a českými účtovnými štandardami a legislativou.

Predaj a zákaznícke služby

Či už sú Vaše ciele zamerané na hľadanie nových klientov alebo obsluhu už existujúcich, Jeeves ERP zahŕňa plne integrované funkcie CRM a nástroje na realizáciu objednávok, ktoré poskytnú Vašim obchodným zástupcom údaje, ktoré potrebujú na nastavenie realistických očakávaní zákazníkov v oblasti cien a dodacích lehôt. Táto štandardná funkcionalita môže byť rozšírená o produktový konfigurátor, ktorý uľahčuje Vašim zákazníkom pri konfigurácii výrobkov na zakázku. S 360 stupňovým pohľadom na podnikanie, bude Váš predajný a servisný tím schopný udržať Vašich zákazníkov spokojných a bude schopný poskytovať presnejšie prognózy predaja do vnitra firmy.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Vaši zákazníci nepretržite komunikujú s viacerými ľuďmi a oddeleniami v rámci Vašej organizácie, od oddelenia predaja a marketingu až po servisných a oprávarenských technikov a inžinierov. Jeeves CRM pomáha sledovať a riadiť túto interakciu a komunikáciu a poskytuje kompletný prehľad o Vašich vzťahoch so zákazníkmi.

Produktové riadenie

Produktoví manažéri majú strategickú úlohu naprieč funkčními oddeleniami firmy, pri ktorej potrebujú prehľad v každej fáze životného cyklu produktu. Pomocou sady nástrojov je v Jeeves možné vytvoriť pracovné postupy (workflow) pre riadenie produktov – od procesu uvedenia produktu na trh, plánovania a vývoja produktu, cez riadenie kvality (QA) až po testovanie produktu. Údaje o produktoch a dáta o transakciách každej produktovej rady poskytujú Vašim produktovým manažérom dostatočné informácie na zabezpečenie ziskovosti produktov a identifikáciu oblastí na zlepšenie.

Riadenie servisných služieb

Mnohí výrobcovia, ktorí vyrábajú na zakázku alebo ktorí vyrábajú zložité technické výrobky, musia poskytovať popredajný servis a náhradné diely. Jeeves ERP je vybavený robutnými nástrojmi na riadenie služieb, ktorý pomáha užívateľom pri plánovaní, rozpise a sledovaní servisných zákaziek a činností. So vstavanými nástrojmi na spätnú dosledovateľnosť, riadenie zmlúv, záruk a reklamácií, môžete proaktívne riadiť požiadavky Vašich zákazníkov na servis. Vďaka našej novej mobilnej aplikácii pre servisných technikov si dokážete zlepšiť maržu na Vašich servisných zakázkach, získate kvalitnejšie dáta z terénu a Vašim servisným pracovníkom poskytnete profesionálnejšie a modernejšie pracovné prostredie.

Riadenie projektov

Jeeves podporuje projektové riadenie a projektovo-orientovanú výrobu s funkciami ako sú vykazovanie reálného stráveného času na vopred plánovaný projekt a projektové aktivity, poskytuje prehľad o stave a postupe projektu a tiež o nákladoch vynaložených na projekt. Projektové riadenie Jeeves poskytuje kopletné nástroje a reporting na to, aby ste zrealizovali Vaše projekty včas a v rámci stanoveného rozpočtu.