+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Podpora zákazníků

Náš dlouhodobý závazek vůči vašemu biznisu.

Služby podpory zákazníků jsou určeny smluvním zákazníkům NordERP, kteří využívají ERP systém Jeeves. Rozsah a struktura podpory odpovídá struktuře systému Jeeves a implementované funkcionalite u zákazníka. Jedná se o následující služby:

  • Legislativní podpora ERP Jeeves - NordERP připravuje lokalizaci ERP systému Jeeves do prostředí České republiky a Slovenské Republiky. Kromě přípravy jazykové mutace Jeeves to zahrnuje i aktualizace systému zejména v oblasti účetnictví, které jsou bezplatně distribuovány smluvním zákazníkům při změně legislativy v dané zemi.
  • Nové verze ERP systému Jeeves - nová verze ERP systému Jeeves je k dispozici každých 18-20 měsíců, což potvrzuje důraz společnosti Jeeves na inovace a modernizaci ERP systému Jeeves.
  • Servisní balíky ERP Jeeves - obsahují vylepšení nebo opravy a jsou zdarma distribuovány smluvním zákazníkům,
  • Provozní podpora uživatelů - pokrýva zejména řešení běžných provozních požadavků uživatelů zákazníka ve smyslu smlouvy o podpoře a rámci definovaných reakčních časů (SLA). Podpora je zabezpečená formou:
    • Hotline - dedikovaná telefonická linka pro zákazníky na přijímání urgentních požadavků,
    • web aplikace Centrum podpory zákazníků (CPZ) - umožňuje řízený přístup uživatelů podle nastavených parametrů uživatelského konta definovaných na základě požadavku zákazníka. Uživatel po přihlášení může zadávat nové požadavky. Podle nastavených pravidel je každému požadavku automaticky přiřazen řešitel. Uživatel, který požadavek zadal a řešitel dostávají automaticky mail při zadání resp. změně stavu požadavku. CPZ umožňuje zákazníkovi a řešiteli, případně jiným oprávněným osobám, vstupovat do řešení požadavku - přidat komentář, připojit soubor, změnit stav, zrušit požadavek - a sledovat historii řešení. Jednou z hlavních výhod řešení požadavků přes CPZ je záznam historie řešení požadavku, která je k dispozici po celou dobu životnosti požadavky.
  • Školení a semináře - společnosti NordERP a Jeeves připravují pro své klienty celou škálu výukových aktivit a seminářů zaměřených na efektivní využití funkcionality Jeeves. Školení jsou v převážné míře šité na míru podle identifikovaných potřeb konkrétního zákazníka