+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Služby

Jeeves ERP is an ERP software solution for growing midmarket enterprises based in Sweden. The system’s unique and powerful architecture helps companies harness the power of emerging technologies like cloud and mobility.


Společnost NordERP se věnuje implementaci celopodnikového informačního systému Jeeves, který patří do kategorie ERP - Enterprise Resource Planning. Na základě našich dlouholetých zkušeností chápeme a v komunikaci se zákazníkem dáváme důraz na to, že ani nejlepší informační systém sám nevyřeší všechny problémy zákazníka a nezajistí provozní dokonalost. Předpokladem dobrého fungování provozu každé společnosti jsou tři oblasti - procesy, lidé a informační systémy (IT).

sluzbysk.png

  • Procesy - ať už hlavní procesy vytvářející hodnotu, nebo podpůrné procesy, všechny musí být dobře definovány, formalizované, měřeno, vyhodnocovány a neustále zlepšovány.
  • Lidé - běžní nebo i řídící pracovníci musí být vhodní pro danou pozici, kvalifikovaní s přiměřeným vzděláním potřebným pro vykonávání své práce, zaškolení na danou práci, motivováni svou práci vykonávat dobře a také stále se zlepšovat,
  • IT systémy (a jiné nástroje) - v současnosti nejsou jen nezbytným předpokladem pro provádění daného procesu, ale stále více jsou zdrojem konkurenční výhody na trhu a prostředkem, který pomáhá pracovníkům realizovat definované procesy rychleji, kvalitnější a s menšími náklady.

Ani jeden z výše uvedených komponentů nezajistí sám dobré fungování společnosti, ale vyžaduje zapojení dalších dvou oblastí. Z této skúsenoti vychází i portfolio služeb NordERP:

  Implementace ERP systému Jeeves
Optimalizace podnikových procesů
Podpora zákazníků
Business intelligence