+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Proč ERP Jeeves?

Komplexní, přizpůsobitelné, mobilní, cloudové, švédské a za nejlepší cenu. Šest důvodů, proč je ERP Jeeves pro Vás ta správná volba.

Komplexní ERP

 

Jeeves je softwarový systém ERP poskytuje plně integrovaný, komplexní pohled v reálném čase na hlavní podnikové procesy, od plánování produktu přes plánování požadavků na materiál, plánování a realizaci výroby, distribuci až po prodej, zákaznický servis a účetnictví. Hlavní funkcionalita Jeeves ERP pokrývající zmíněné podnikové procesy je doplněna korporátní funkcionalitou Jeeves. Korporátní funkcionalita Jeeves podporuje komplexní a rychle měnící se podnikatelské podmínky nadnárodních skupin (např. interní vnitropodnikové - skupinové transakce, Elektronický dokument management, atd.).
To co vždy ERP Jeeves odlišovalo od jeho konkurence je jeho unikátní architektura. Síla této systémové architektury v kombinaci z vývojovou platformou nové generace poskytuje přínosy, které je jako celek těžké najít v jiném ERP.

Lechce přizpůsobitelné ERP

 

Architektura platformy, na níž je Jeeves postaven, nabízí přívětivý nástroj (Design Client) pro snadné přizpůsobení designu a uživatelského rozhraní na Jeeves, jakož i výkonné vývojářské nástroje, které umožňují vysokou míru přizpůsobení samotné implementace Jeeves. Když se k tomu přidá otevřený design databáze a nástroj na integraci externích služeb založený na API rozhraních, systém Jeeves se stává neuvěřitelně snadno integrovatelný s libovolným cloudovým systémem nebo systémem třetí strany, který je nainstalován u zákazníka (on-premise system), jakož i s externími nebo IoT (Internet of Things) zdroji dat.
Obecně platí, že pokud je ERP systém ve vysoké míře přizpůsoben požadavkům individuálního zákazníka a integrovaný, jeho aktualizace na novou verzi se stává příliš finančně a časově nákladnou. Toto ale není případ EPR Jeeves. Jedinečná architektura systému Jeeves udržuje všechny modifikace a integrace v samostatné databázi. To umožňuje našim zákazníkům častěji aktualizovat svůj systém Jeeves a využívat novou funkcionalitu aktuálních verzí, aniž museli znovu investovat nebo přepracovávat to co už bylo vyvinuto.

Mobilní ERP

 

S příchodem budoucnosti informačních technologií, architektura Jeeves nabízí řešení pro mobilitu - řešení, které nabízí nekonečné možnosti pro vývoj vlastních, nativních mobilních aplikací, jakož i platformu pro nejbohatší mobilní ERP systém na světě z hlediska funkcionality.
Architektura Jeeves v kombinaci s vždy dostupným výkonem cloudu, umožňuje udržovat uživatelské obrazovky aktuální v reálném čase na jakémkoli zařízení. Při využití "hrubého" klienta architektura Jeeves reaguje na požadavky uživatelů na základě toho, kdo jsou, jakou mají roli v systému, jakou práci dělají a dokonce jakou mají velikost obrazovky.

Cloud ERP

 

Vícevrstvá architektura ERP Jeeves umožňuje, aby byl nasazen jako služba na klíč (tj plně udržována a podporována) prostřednictvím virtuálního privátního cloudu. Jeeves ERP přináší všechny tradiční výhody cloudových produktů včetně nižších nákladů, zlepšeného výkonu a bezpečnosti systému. ERP Jeeves však může poskytnout mnohem víc než typický prohlížečový SaaS systém nebo cloudový ERP systém.

Švédské ERP

 

Tak jako celosvětově slavné značky Volvo, Husqarna, Ericsson, Electrolux, Scania, IKEA, Spotify a další, i Jeeves ERP vznikl ve Švédsku. ERP Jeeves s jeho jedinečnou architekturou byl od začátku navrhovaný a vyvíjen švédskými inženýry s cílem uspokojit potřeby rostoucích firem. Přestože Jeeves ERP je vyvinut švédskými produktovými a odvětvovými odborníky, jeho podporu a servis zajišťují lokální partneři a jejich experti. Ve Švédsku je Jeeves číslo jedna dodavatel švédského ERP softwaru. Zároveň je však Jeeves také středně velká rychle rostoucí společnost stejně jako Vy. Proto Jeeves nejen rozumí řeči a problémům středně velkých společností, ale také funguje v podobném duchu a promítá to do svého ERP s cílem, aby Vaše ERP projekty běžely hladce a efektivněji.

  • Komplexní ERP
  • Cloud ERP
  • Přizpůsobitelné ERP
  • Mobilní ERP
  • Švédské ERP

Pokud se všechny tyto kvality spojí v jednom ERP systému, dosáhnete vyšší a rychlejší návratnost vaší investice. Zároveň je Vaše investice odolná vůči zastarání v krátkém čase. Toto potvrdila i nedávná studie společnosti Radar Group, která potvrdila, že celkové náklady na vlastnictví (TCO) EPR systému Jeeves jsou nejnižší na švédském trhu.

Proč má Jeeves ERP nejnižší TCO

 

Zákazníci, kteří používají cloud verzi ERP Jeeves šetří nejen náklady na prvotní investici do infrastruktury, ale zároveň si tím uvolňují i finance, které by jinak musely investovat do její obnovy a aktualizace. Ušetřené finance mohou být přesměrovány a použity na rozvoj platformy a aplikací, což přináší inovace a zlepšování obchodních procesů a v konečném důsledku vytváří hodnotu.
Velké, střední ale i malé podniky již v současnosti chápou, že nepodnikají v oblasti informačních technologií a ani nemohou konkurovat úsporám z rozsahu, expertíze a odborným znalostem poskytovatelů cloudových služeb a služeb typu "infrastruktura jako služba" (Infrastructure as Service / IaaS). Dokonce i v základní vrstvě infrastruktury, řešení typu cloud snižují náklady na hardware, úložiště, síť a mzdové IT náklady o více než polovinu a zároveň zvyšují výkonnost systému, jeho dostupnost a bezpečnost, čímž se snižuje riziko pro celkové podnikání. Jako cloudové řešení, Jeeves ERP přináší úspory ve všech těchto oblastech.
Snížení nákladů na platformové a softwarové vrstvě se obecně těžko kalkulují. Podle zprávy Radar Ecosystem Specialists, skandinávské analytické společnosti, severské firmy v průměru aktualizují své ERP systémy 1,7 krát během jejich životnosti. Většinu jiných ERP systémů však není možné snadno aktualizovat, zvláště pokud již byly přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníka. Průzkum ukazuje, že náklady na většinu aktualizací ERP systémů dosahují více než polovinu původních nákladů na implementaci systému. Z toho vyplývá, že pokud společnost svůj ERP systém během jeho životnosti aktualizuje dva-krát, zaplatí znovu celou svou původní investici. Vzhledem k nízkým nákladům na aktualizaci EPR systému Jeeves, výše uvedená zpráva vyhodnotila ERP systém Jeeves jako ERP systém s nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví na švédském trhu.
Další zpráva od společnosti Radar s názvem "Jak Cloud posiluje EPR řešení / How Cloud Empowers ERP Solutions" uvádí, že nejlepším řešením pro ERP systém je systém na bázi virtuálního privátního cloudu, který:

  • 1. Zajistí nižší provozní náklady na úrovni infrastruktury,
  • 2. umožní vytváření hodnoty na úrovni platformy a v aplikační vrstvě.

Při nasazení ERP systému v konfiguraci typu cloud, jsou přizpůsobení a integrace odděleny od základního ERP systému. Výsledkem toho je, že aktualizace ERP Jeeves nejsou jen rychlé a jednoduché, ale mohou být i součástí služby. Výsledkem toho je, že zákazníci využívající cloudové řešení ERP systému Jeeves šetří náklady na infrastrukturu a také náklady, které by jinak musely investovat do aktualizací. A kam tyto úspory jdou? Podle společnosti Radar Group by měly být přesměrovány do platformy a aplikační vrstvy s cílem zajistit další inovace a zlepšení obchodních procesů a vytvářet další hodnotu společnosti.