+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Implementace ERP jeeves

Kvalitní implementace je hlavním předpokladem rychlé návratnosti investovaných prostředků. Zároveň je to začátek dlouholetého a vzájemně prospěšného vztahu. Nechte nás přesvědčit Vás.

Zavedení ERP systému nechápeme jako jednorázový projekt, ale jako začátek našeho dlouholetého vztahu se zákazníkem. Naším cílem je, aby tento vztah byl vzájemně prospěšný a aby se rozvíjel.
NordERP proto v oblasti implementace ERP systémů s řešením Jeeves zastřešuje celý životní cyklus od přípravy projektu, přes analýzu procesů, specifikaci požadavků na informační systém a návrh řešení až po jeho realizaci, spuštění do ostrého provozu a následnou každodenní podporu zákazníka při jeho využívání a při rozvoji systému.

Metodologie služeb ERP

Tým poradenských služeb společnosti Jeeves vyvinul jedinečnou metodiku služeb, která podporuje hluboké pochopení podniků a odvětví našich zákazníků s cílem jednat jako důvěryhodný obchodní poradce. Na projektu nasazení Jeeves se každý projekt řídí agilní metodikou nasazení, která využívá iterační implementační techniky s časovým posunem, abychom našim zákazníkům rychle dodali vlastní řešení. Náš přístup zajišťuje, že hodnota se dosahuje brzy a rychle už během implementace každého zákazníka Jeeves ERP.

  • Příprava projektu - zahrnuje detailní plánování samotného projektu se zákazníkem, definování projektového týmu a jednotlivých rolí na straně zákazníka a NordERP, definování způsobu komunikace a jiných předpokladů pro úspěšné zvládnutí projektu.
  • Analýza procesů a návrh řešení - na rozdíl od krabicového softwaru, nebo od standardizovaných řešení se konzultanti NordERP snaží detailně poznat procesy a potřeby zákazníka, aby uměli:
    • Navrhnout optimalizaci procesů tam, kde je to možné,
    • Stanovit, kde je možné využít standardní nastavení systému a naopak, kde má smysl přizpůsobit systém potřebám zákazníka.
  • Návrh řešení připravují konzultanti iterativním způsobem spolu se zákazníkem dle jednotlivých funkčních oblastí. Pořadí funknčných oblastí odráží řetězec tvorby hodnoty v dané společnosti (value chain). Návrh řešení po odsouhlasení klíčovými uživateli ze strany zákazníka v jednotlivých funkčních oblastech podléhá schválení vedením společnosti.
  • Realizační fáze – cílem je, aby byl ERP systém podle schváleného návrhu řešení implementován, otestován a akceptován. Součástí je nejen nastavování systému, ale i parametrizování a případné programování odsouhlasených customizací a také migrace dohodnutých dat z původního systému. Akceptace systému probíhá na základě úspěšných výsledků z testování.
  • Příprava a náběh do ostrého provozu – v rámci náběhu do ostrého provozu klíčoví uživatelé na straně zákazníka pod dohledem konzultantů NordERP realizují školení pro všechny ostatní uživatele. Po úspěšném absolvování pilotního provozu je systém připraven na ostrý start.
  • Ostrý provoz, podpora a kontinuální zlepšování "Go live" - ​​NordERP se snaží podpořit zákazníka i v prvních dnech po spuštění systému do ostrého provozu. Tyto dny jsou kritické pro osvojení si systému a jeho úspěšné používání. Po úspěšném přechodu Jeeves do ostrého provozu poskytuje NordERP svým zákazníkům nejen služby podpory provozu (hotline), ale snaží se navhovat i nové zlepšení a rozšíření, které zákazníkům zvýší hodnotu a zkrátí návratnost jejich investice do ERP systému.