+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Vedení NordERP

NordERP, a.s. je konzultačno-softvérová spoločnosť zameraná na zavádzanie riešení pre riadenie a podporu procesov spoločností na báze ERP systému a implementáciu ERP systému Jeeves. Je součástí skupiny SlovShore.

Jozef Kavec

Jozef Kavec

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Působí v představenstvu společnosti NordERP a.s. od roku 2012, od roku 2017 je předsedou představenstva. Jozef Kavec se aktivně zapojuje do práce pro současné klienty NordERP jakož i do rozvoje nových příležitostí. Jozef je zároveň jednatelem v sesterské poradenské společnosti WALLENBERG, která se specializuje na řízení projektů, optimalizaci a restrukturalizaci procesů, specifikace požadavků na IS / IT a na outsourcing.

Spojení kompetencí obou společností přináší výrazné synergie do řešení problémů klientů NordERP. Řešení se tak snaží nejen odstranit určitý identifikovaný problém, ale vždy přinést přidanou hodnotu v podobě úspory nákladů nebo zvýšení obratu a tak maximalizovat návratnost investice pro klienta.

Jozef Kavec je zkušený projektový manažer a je držitelem certifikátu metodiky řízení na úrovni "PRINCE2 Registered Practitioner". Řídil projekty s více než 100 členy projektového týmu a s rozpočtem až do 20 milionů EUR. Kromě toho má Jozef Kavec zkušenosti s návrhem procesů a optimalizací organizační struktury pro významné klienty z oblasti výroby včetně zakázkové výroby, služeb, veřejného sektoru, telekomunikací a bankovnictví na Slovensku a v zemích střední a východní Evropy.

Gračka

Martin Gračka

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Působí na pozici člena představenstva společnosti NordERP a.s. od března 2012. Martin je zároveň jednatelem mateřské společnosti SlovShore, s.r.o., která je významným hráčem na trhu IS / IT a na outsourcingu a podpory provozu velkých podnikových systémů.

V období od roku 1999 do roku 2005 působil v mezinárodních konzultačních společnostech na pobočkách v Praze, ve Vídni a zaměřoval se zejména na tvorbu a implementaci firemních strategií a zavádění organizačních a procesních změn.

Podílel se na přípravách firemních strategií, odpovídal za tvorbu operativních plánů, akčních plánů a zavedení změn i na nižších úrovních korporací. Má také bohaté zkušenosti v oblasti návrhu procesů a organizační restrukturalizace, které získal na četných projektech v regionu střední a východní Evropy pro firmy z různých průmyslových odvětví jako například telekomunikace, zdravotnictví, strojírenství, veřejný sektor a pod. Od roku 2005 působí také v pozici partnera poradenské společnosti Wallenberg a specializuje se na finanční řízení projektů a finanční zajištění projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií.