+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Jeeves hlavní funkcionalita

Zapomeňte na moduly a placení za rozšíření funkcí. Jeeves nabízí komplexní balík funkcí pro každého uživatele.

Cíle a prínosy

 

Zdánlivou výhodou modulového modelu prodeje licencí je to, že platíte pouze za to, co skutečně potřebujete. Komplexní informační systém - ERP - je však postaven na vzájemné provázanosti procesů a informací napříč jednotlivými moduly, respektive celou firmou. A právě licencování na uživatele tuto výhodu umožňuje a akcentuje. Licencování na moduly je tak podle našeho názoru způsob, kterým může dodavatel ERP od zákazníka vytahovat další peníze.
Z tohoto důvodu dostává zákazník Jeeves s uživatelskou licencí komplexní balík funkcionality, kterým dokáže řídit kompletní podnikové procesy - celý řetězec tvorby hodnoty:

 
Hlavní kniha
Pohledávky
Závazky z obchodního styku
Přehled importovaných dodavatelských faktur
Dlouhodobý majetek
Jeeves CRM (řízení vztahů se zákazníky)
Prodej
Zásoby
Nákup
Výroba
Jeeves Odhad
 
PLánovaní výroby
MRP (Plánovaní požadavku)
Detailní pracovní zatížení
Integrace na mzdový systém
Řízení variantních produktů
Management reklamací (prodej / nákup / výroba)
Jeeves EDM Server (přístup ke čtení dokumentů)
EDM uživatelské licence
Řízení služeb
Projektový management
Jeeves časové pásmo
 
Řízení bezpečnosti
Unicode
Vývojové prostředí Jeeves / nástroj na výrobu aplikaci
Licence na integraci Jeeves
Jeeves integrátor zpráv
Autogiro
SEPA platební soubor
Import bankovních výpisů
Export / Import dat hlavní knihy podle SIE
Jeeves Insight (přístup do Jeeves přes internetový prohlížeč)
Jeeves Insight Desing - licence na tvorbu designu Insight