+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Jeeves hlavná funkcionalita

Zabudnite na moduly a platenie za rozšírenie funkcií. Jeeves ponúka komplexný balík funkcií pre každého používateľa.

Ciele a prínosy

 

Zdanlivou výhodou modulového modelu predaja licencií je to, že platíte iba za to, čo skutočne potrebujete. Komplexný informačný systém – ERP - je však postavený na vzájomnej previazanosti procesov a informácií naprieč jednotlivými modulmi, respektíve celou firmou. A práve licencovanie na používateľa túto výhodu umožňuje a akcentuje. Licencovanie na moduly je tak podľa nášho názoru spôsob, ktorým môže dodávateľ ERP od zákazníka vyťahovať ďalšie peniaze.
Z tohoto dôvodu dostáva zákazník Jeeves s užívateľskou licenciou komplexný balík funkcionality, ktorým dokáže riadiť kompletné podnikové procesy – celý reťazec tvorby hodnoty:

 
Hlavná kniha
Pohľadávky
Záväzky z obchodného styku
Prehľad importovaných dodávateľských faktúr
Dlhodobý majetok
Jeeves CRM /Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Predaj
Zásoby
Nákup
Výroba
Jeeves Odhad
 
Plánovanie výroby
MRP (Plánovanie požiadaviek)
Detailné pracovné zaťaženie
integrácia s mzdovým systémom
Riadenie variantných produktov
Manažment reklamácií (Prístup na čítanie dokumentov)
Jeeves EDM Server (Pírstup na čítanie dokumentov)
EDM - Užívateľské licencie
Riadenie služieb
Projektový manažment
Jeeves časové pásma
 
Riadenie bezpečnosti
Unicode
Vývojové prostredie Jeeves / Nástroj na výrobu aplikácií
Licencia na integráciu Jeeves
Jeeves integrátor správ (Jeeves Message Integrator)
Autogiro
SEPA platobný súbor
Import bankových výpisov
Export / Import dát hlavnej knihy podľa SIE
Jeeves Insight (prístup do Jeeves cez internetový prehliadač)
Jeeves Insight Design - licencia na tvorbu designu Jeeves Insight