+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 
20190125132721_protech_jeeves.jpg

Úspešná spoločnosť pôsobiaca v oblasti 3D technológií si vybrala ERP od Jeeves

08.10.2018 | Novinky

Anders Brask je CEO spoločnosti Protech Nordic AB, ktorá má vedúce postavenie na trhu v rámci 3D tlače v oblasti Škandinávie. „Rýchlo a zle je aj tak zle“ – to je motto pána Andersa, a preto implementácia nového ERP systému bola vedená veľmi starostlivo. Možnosť vyjadriť sa k potenciálnym dodávateľom ERP predtým, ako bolo finálne rozhodnuté v prospech Jeeves, mali aj zamestnanci firmy.

Vnútropodnikové transakcie boli kľúčovým faktorom

Protech má v súčasnosti 35 zamestnancov a verí, že existuje veľký potenciál pre ich rast. 3D tlač je veľmi aktuálna ako súčasť Industry 4.0 a počet firiem využívajúcich 3D tlačiarne priamo vo výrobe. Okrem 3D tlačiarní, Protech dodáva aj CAD softvér. Zákazníci Protech pôsobia v celej Škandinávii a zahŕňajú firmy ako Ericsson, ABB a taktiež školy a univerzity.

Po rozsiahlom výberovom procese Protech identifikoval niekoľko kritických oblastí, ktoré ERP musí podporovať. Spomedzi mnohých vecí, firma vyžadovala nástroj na riadenie vnútropodnikových transakcií, splnenie legislatívnych požiadaviek, možnosť evidovať transakcie v rôznych menách a nástroje v oblasti poskytovania služieb.

„Jeeves nám poskytol nielen erudovaný personál a systém s unikátnymi výhodami v porovnaní s konkurenciou, ale aj podporu pre vnútropodnikové transakcie, legislatívne požiadavky, rôzne meny a servisný modul,“ dodáva CEO Anders Brask.

Mobilní používatelia

Približne 70% implementačných prác vo firme Protech zahŕňala oblasť mobilných používateľov. Mobilní používatelia pracujú s dátami v Jeeves v reálnom čase a majú prístup k tej istej funkcionalite, ako „nemobilný“ používatelia, čo značne podporuje prácu zamestnancov pracujúcich v teréne.