+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Prečo ERP Jeeves?

Komplexné, prispôsobiteľné, mobilné, cloudové, švédske ERP a za najlepšiu cenu. Šesť dôvodov, prečo je ERP Jeeves pre Vás tá správna voľba.

Komplexné ERP

 

Jeeves ako softvérový systém ERP poskytuje plne integrovaný, komplexný pohľad v reálnom čase na hlavné podnikové procesy, od plánovania produktu cez plánovanie požiadaviek na materiál, plánovanie a realizáciu výroby, distribúciu až po predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo. Hlavná funkcionalita Jeeves ERP pokrývajúca zmienené podnikové procesy je doplnená korporátnou funkcionalitou Jeeves. Korporátna funkcionalita Jeeves podporuje komplexné a rýchlo meniace sa podnikateľské podmienky nadnárodných skupín (napr. vnútro skupinové transakcie, Elektronický dokument manažment, atď.).
To čo vždy ERP Jeeves odlišovalo od jeho konkurencie je jeho unikátna architektúra. Sila tejto systémovej architektúry v kombinácii z vývojovou platformou novej generácie poskytuje prínosy, ktoré je ako celok ťažké nájsť v inom ERP systéme.

Ľahko prispôsobiteľné ERP

 

Architektúra platformy, na ktorej je Jeeves postavený, ponúka prívetivý nástroj (Design Client) pre ľahké prispôsobenie dizajnu a výzoru užívateľského rozhrania Jeeves, ako aj výkonné vývojárske nástroje, ktoré umožňujú vysokú mieru prispôsobenia samotnej implementácie Jeeves. Keď sa k tomu pridá otvorený dizajn databázy a nástroj na integráciu externých služieb založený na API rozhraniach, systém Jeeves sa stáva neuveriteľne ľahko integrovateľný s ľubovoľným cloudovým systémom alebo systémom tretej strany, ktorý je nainštalovaný u zákazníka (on-premise system), ako aj s externými alebo IoT (Internet of Things) zdrojmi dát.
Vo všeobecnosti platí, že ak je ERP systém vo vysokej miere prispôsobený požiadavkám individuálneho zákazníka a integrovaný, jeho aktualizácia na novú verziu sa stáva príliš finančne a časovo nákladnou. Toto ale nie je prípad EPR Jeeves. Jedinečná architektúra systému Jeeves udržuje všetky modifikácie a integrácie v samostatnej databáze. To umožňuje našim zákazníkom častejšie aktualizovať svoj systém Jeeves a využívať novú funkcionalitu aktuálnych verzií bez toho, aby museli znovu investovať alebo prerábať to čo už bolo vyvinuté.

Mobilné ERP

 

S príchodom budúcnosti informačných technológií, architektúra Jeevesu ponúka riešenie pre mobilitu - riešenie, ktoré ponúka nekonečné možnosti pre vývoj vlastných, natívnych mobilných aplikácií, ako aj platformu pre najbohatší mobilný ERP systém na svete z hľadiska funkcionality.
Architektúra Jeeves v kombinácii s vždy dostupným výkonom cloudu, umožňuje udržovať používateľské obrazovky aktuálne v reálnom čase na akomkoľvek zariadení. Pri využití “hrubého” klienta architektúra Jeeves reaguje na požiadavky používateľov na základe toho, kto sú, akú majú rolu v systéme, akú prácu robia a dokonca akú majú veľkosť obrazovky.

Cloud ERP

 

Viacvrstvová architektúra ERP Jeeves umožňuje, aby bol nasadený ako služba na kľúč (t.j. plne udržiavaná a podporovaná) prostredníctvom virtuálneho privátneho cloudu. Jeeves ERP prináša všetky tradičné výhody cloudových produktov vrátane nižších nákladov a zlepšeného výkonu a bezpečnosti systému. ERP Jeeves však môže poskytnúť oveľa viac než typický prehliadačový SaaS systém alebo cloudový ERP systém.

Švédske ERP

 

Tak ako celosvetovo slávne značky Volvo, Husqarna, Ericsson, Electrolux, Scania, IKEA, Spotify a ďalšie, aj Jeeves ERP vznikol vo Švédsku. ERP Jeeves s jeho jedinečnou architektúrou bol od začiatku navrhovaný a vyvíjaný švédskymi inžiniermi s cieľom uspokojiť potreby rastúcich firiem. Napriek tomu, že Jeeves ERP je vyvinutý švédskymi produktovými a odvetvovými odborníkmi, jeho podporu a servis zabezpečujú lokálni partneri a ich experti. Vo Švédsku je Jeeves číslo jedna dodávateľ švédskeho ERP softvéru. Zároveň je však Jeeves tiež stredne veľká rýchlo rastúca spoločnosť rovnako ako Vy. Preto Jeeves nielen rozumie reči a problémom stredne veľkých spoločností, ale aj funguje v podobnom duchu a premieta to do svojho ERP s cieľom, aby Vaše ERP projekty bežali hladšie a efektívnejšie.

  • Komplexné ERP
  • Cloud ERP
  • Prispôsobiteľné ERP.
  • Mobilné ERP
  • Švédske ERP

Ak sa všetky tieto kvality spoja v jednom ERP systéme, dosiahnete vyššiu a rýchlejšiu návratnosť vašej investície. Zároveň je Vaša investícia odolná voči zastaraniu v krátkom čase. Toto potvrdila aj nedávna štúdia spoločnosti Radar Group, ktorá potvrdila, že celkové náklady na vlastníctvo (TCO) EPR systému Jeeves sú najnižšie na švédskom trhu.

Prečo má Jeeves ERP najnižšie TCO

 

Zákazníci, ktorí používajú cloud verziu ERP Jeeves šetria nielen náklady na prvotnú investíciu do infraštruktúry, ale zároveň si tým uvoľňujú aj financie, ktoré by ináč museli investovať do jej obnovy a aktualizácie. Ušetrené financie môžu byť presmerované a použité na rozvoj platformy a aplikácií, čo prináša inovácie a zlepšovanie obchodných procesov a v konečnom dôsledku vytvára hodnotu.
Veľké, stredné ale aj malé podniky už v súčasnosti chápu, že nepodnikajú v oblasti informačných technológií a ani nemôžu konkurovať úsporám z rozsahu a expertíze a odborným znalostiam poskytovateľov cloudových služieb a služieb typu “infraštruktúra ako služba” (Infrastructure as Service / IaaS). Dokonca aj v základnej vrstve infraštruktúry, riešenia typu cloud znižujú náklady na hardvér, úložisko, sieť a mzdové IT náklady o viac ako polovicu a zároveň zvyšujú výkonnosť systému, jeho dostupnosť a bezpečnosť, čím sa znižuje riziko pre celkové podnikanie. Ako cloudové riešenie, Jeeves ERP prináša úspory vo všetkých týchto oblastiach.
Zníženie nákladov na platformovej a softvérej vrstve sa vo všeobecnosti ťažšie kalkulujú. Podľa správy Radar Ecosystem Specialists, škandinávskej analytickej spoločnosti, severské firmy v priemere aktualizujú svoje ERP systémy 1,7 krát počas ich životnosti. Väčšinu iných ERP systémov však nie je možné ľahko aktualizovať, najmä ak už boli prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka. Prieskum ukazuje, že náklady na väčšinu aktualizácií ERP systémov dosahujú viac než polovicu pôvodných nákladov na implementáciu systému. Z toho vyplýva, že ak spoločnosť svoj ERP systém počas jeho životnosti aktualizuje dva-krát, zaplatí znova celú svoju pôvodnú investíciu. Vzhľadom na nízke náklady na aktualizáciu EPR systému Jeeves, vyššie uvedená správa vyhodnotila ERP systém Jeeves ako ERP systém s najnižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo na švédskom trhu.
Ďalšia správa od spoločnosti Radar s názvom “Ako Cloud posilňuje EPR riešenia / How Cloud Empowers ERP Solutions” uvádza, že najlepším riešením pre ERP systém je systém na báze virtuálneho privátneho cloudu, ktorý:

  • 1. Zabezpečí nižšie prevádzkové náklady na úrovni infraštruktúry,
  • 2. umožní vytváranie hodnoty na úrovni platformy a v aplikačnej vrstve.

Pri nasadení ERP systému v konfigurácii typu cloud, sú prispôsobenia a integrácie oddelené od základného ERP systému. Výsledkom toho je, že aktualizácie ERP Jeeves nie sú len rýchle a jednoduché, ale môžu byť aj súčasťou služby. Výsledkom toho je, že zákazníci využívajúci cloudové riešenie ERP systému Jeeves šetria náklady na infraštruktúru a tiež náklady, ktoré by inak museli investovať do aktualizácií. A kam tieto úspory idú? Podľa spoločnosti Radar Group by mali byť presmerované do platformy a aplikačnej vrstvy s cieľom zabezpečiť ďalšie inovácie a zlepšenie obchodných procesov a vytvárať ďalšiu hodnotu spoločnosti.