+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Podpora zákazníkov

Náš dlhodobý záväzok voči vášmu biznisu.

Služby podpory zákazníkov sú určené zmluvným zákazníkom NordERP, ktorí využívajú ERP systém Jeeves. Rozsah a štruktúra podpory zodpovedá štruktúre systému Jeeves a implementovaným modulom u zákazníka. Jedná sa o nasledovné služby:

  • Legislatívna podpora ERP Jeeves – NordERP pripravuje lokalizáciu ERP systému Jeeves do prostredia Slovenskej republiky a Českej Republiky. Okrem prípravy jazykovej mutácie Jeeves to zahŕňa aj aktualizácie systému najmä v oblasti účtovníctva, ktoré sú bezplatne distribuované zmluvným zákazníkom pri zmene legislatívy v danej krajine.
  • Nové verzie ERP systému Jeeves – nová verzia ERP systému Jeeves je k dispozícii každých 18-20 mesiacov, čo potvrdzuje dôraz spoločnosti Jeeves na inovácie a modernizáciu ERP systému Jeeves.
  • Servisné balíky ERP Jeeves – obsahujú vylepšenia alebo opravy a sú zdarma distribuované zmluvným zákazníkom,
  • Prevádzková podpora užívateľov –pokrýva najmä riešenie bežných prevádzkových požiadaviek používateľov zákazníka v zmysle zmluvy o podpore a rámci definovaných reakčných časov (SLA). Podpora je zabezpečená formou:
    • Hotline – dedikovaná telefonická linka pre zákazníkov na prijímanie urgentných požiadaviek,
    • web aplikácie Centrum podpory zákazníkov (CPZ) - umožňuje riadený prístup užívateľov podľa nastavených parametrov používateľského konta definovaných na základe požiadavky zákazníka. Užívateľ po prihlásení môže zadávať nové požiadavky. Podľa nastavených pravidiel je každej požiadavke automaticky priradený riešiteľ. Užívateľ, ktorý požiadavku zadal a riešiteľ dostávajú automaticky mail pri zadaní resp. zmene stavu požiadavky. CPZ umožňuje zákazníkovi a riešiteľovi, prípadne iným oprávneným osobám, vstupovať do riešenia požiadavky – pridať komentár, pripojiť súbor, zmeniť stav, zrušiť požiadavku - a sledovať históriu riešenia. Jednou z hlavných výhod riešenia požiadaviek cez CPZ je záznam histórie riešenia požiadavky, ktorá je k dispozícii počas celej doby životnosti požiadavky.
  • Školenia a semináre - spoločnosti NordERP a Jeeves pripravujú pre svojich klientov celú škálu vzdelávacích aktivít a seminárov zameraných na efektívne využitie funkcionality Jeeves. Školenia sú v prevažnej miere šité na mieru podľa identifikovaných potrieb konkrétneho zákazníka.