+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Výrobný a stavebný priemysel

Naše riešenia sa už využívajú v rôznych oblastiach stavebnej výroby a zlepšujú celú škálu procesov podniku.

Ciele a prínosy

 

ERP Jeeves, ako univerzálny podnikový systém, dokáže pokryť všetky procesy aj v segmente stavebného priemyslu. Pomôže s modernizáciou a správou podnikových zdrojov v oblasti nákupu, distribúcie, skladového hospodárstva, výroby, expedície, ekonomiky či účtovníctva.

ERP JEEVES JE RIEŠENIE VHODNÉ AJ PRE VÁS

Každý zákazník je špecifický a má individuálne požiadavky. Ku každému z vás preto pristupujeme osobitne a prispôsobíme nástroj ERP Jeeves vašim aktuálnym potrebám. Naše riešenia sa využívajú v rôznych oblastiach stavebnej výroby, napríklad:

  • ťažba stavebných materiálov

  • stavebná prvovýroba a výroba vstupov stavebnej výroby

  • výroba a predaj betónu

  • výroba betónových prefabrikátov určených pre priemyselné stavby na zákazku

  • výroba komerčných prefabrikátov

  • výroba a montáž rámových zasklievacích systémov

ZARAĎTE SA MEDZI NAŠICH SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Pozrite sa, aké procesy sme už pomohli našim zákazníkom zlepšiť:


Sprehľadnenie toku informácií v spoločnostiach CALMIT a.s. a Eurotalc s.r.o.

CALMIT a.s je výrobcom a hlavným dodávateľom vápna, vápenného hydrátu a mletých vápencov na Slovensku. So svojou dcérskou spoločnosťou Eurotalc s r.o., ktorá ťaží, spracúva a predáva mastenec, požadovali zefektívnenie zhromažďovania a spracovania informácií pre riadenie oboch spoločností. Zavedením riešenia ERP JEEVES sa sprehľadnil tok informácií nielen vo výrobe, ale vo všetkých ďalších oblastiach. Okrem toho im poskytlo nástroje pre reportovanie.


Cementárne Lietavská Lúčka a.s. a ich automatizovaná expedícia

Cementárne Lietavská Lúčka a.s. patrí medzi tradičných výrobcov stavebných látok so špecializáciou na mleté vápence a dolomity. Spoločnosť  dodáva svoje výrobky špeciálnymi typmi vagónov, resp. cisternovými nákladnými automobilmi. Pomocou ERP JEEVES sme vytvorili prepojenia na nákladné váhy vagónov. Vďaka tomu zákazník získal informáciu o skutočnej dodanej váhe v danom čase nakládky, čím sa zjednodušil celý proces expedície.


PREFA invest, a.s. využíva nielen prehľadný reporting, ale aj objednávkový portál

Jednou z hlavných požiadaviek spoločnosti Prefa Invest a.s. bolo zefektívnenie všetkých firemných procesov a získanie prehľadného reportingového nástroja. Využitím riešenia ERP Jeeves sa zvýšila prehľadnosť v zdieľaní informácií vo vnútri spoločnosti a zlepšila sa expedícia komerčných segmentov výroby. Pre tieto účely sme na riadenie tokov materiálov v skladoch a v expedícií implementovali čítačky čiarových kódov. Posilnili sme aj podporu predaja tvárnic a zámkovej dlažby zavedením webového B2B portálu. Vďaka nemu má zákazník vždy aktuálne informácie o stave jeho objednávky a zároveň aj celú ich históriu.


Medzipodnikové transakcie a riadenie výroby v ALUMISTR SE

Spoločnosť ALUMISTR SE vyrába hliníkové systémy pre stavebníctvo a špecializuje sa najmä na konštrukcie zábradlí a zasklievacie systémy pre balkóny a lodžie. Základná požiadavka spoločnosti bola pokryť procesy nákupu, skladového hospodárstva, výroby, CRM, predaja, ekonomiky a účtovníctva s podporou českej legislatívy a s možnosťou riešenia medzipodnikových transakcií a ich identifikácii. Riešením bolo nasadenie nášho modulu ICT (Inter Company Transactions) v 3 pobočkách v rôznych krajinách (Česká republika, Slovensko a Švédsko). Modul zabezpečí všetky vnútropodnikové transakcie, dáva podklad pre reporting a automatizuje vytváranie dokladov v rámci jednotlivých spoločností v skupine.

Súčasťou implementácie bolo aj zavedenie čítačiek čiarových kódov do skladov a výroby. Sklady, materiál aj výrobky boli rozdelené na skladové miesta a označené čiarovými kódmi. Po ich načítaní tak všetky pohyby v rámci skladov vznikajú automaticky.

Vo výrobe bol implementovaný aj modul Shopfloor, kde sa za pomoci dotykových obrazoviek odhlasuje práca vo výrobe v aktuálnom čase. Výstupy dávajú podklad pre plánovanie a riadenie výroby tak, aby bola čo najefektívnejšia a vedela v čo najväčšej miere spĺňať požiadavky rastúceho trhu.

Vybrané referencie

 

Gnotec - Čadca, spol. s.r.o.

Calmit, spol. s.r.o. (člen skupiny BAUMIT)

SaarGummi Slovakia s.r.o.

Prefa invest, a.s.