+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Vedenie NordERP

NordERP, a.s. je konzultačno-softvérová spoločnosť zameraná na zavádzanie riešení pre riadenie a podporu procesov spoločností na báze ERP systému a implementáciu ERP systému Jeeves. Je súčasťou skupiny SlovShore.

Jozef Kavec

Jozef Kavec

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Pôsobí v predstavenstve spoločnosti NordERP a.s. od roku 2012, od roku 2017 je predsedom predstavenstva. Jozef Kavec sa aktívne zapája do práce pre súčasných klientov NordERP ako aj do rozvoja nových príležitostí. Jozef je zároveň konateľom v sesterskej poradenskej spoločnosti WALLENBERG, ktorá sa špecializuje na riadenie projektov, optimalizáciu a reštrukturalizáciu procesov, špecifikácie požiadaviek na IS/IT a na outsourcing.

Spojenie kompetencií oboch spoločností prináša výrazné synergie do riešení problémov klientov NordERP. Riešenia sa tak snažia nielen odstrániť určitý identifikovaný problém, ale vždy priniesť pridanú hodnotu v podobe úspory nákladov alebo zvýšenia obratu a tak maximalizovať návratnosť investície pre klienta.

Jozef Kavec je skúsený projektový manažér a je držiteľom certifikátu metodiky riadenia na úrovni „PRINCE2 Registered Practitioner“. Riadil projekty s viac ako 100 členmi projektového tímu a s rozpočtom až do 20 miliónov EUR. Okrem toho má Jozef Kavec skúsenosti s návrhom procesov a optimalizáciou organizačnej štruktúry pre významných klientov z oblasti výroby vrátane zákazkovej výroby, služieb, verejného sektora, telekomunikácií a bankovníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy.

Gračka

Martin Gračka

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Pôsobí na pozícii člena predstavenstva spoločnosti NordERP a.s. od marca 2012. Martin je zároveň konateľom materskej spoločnosti SlovShore, s.r.o., ktorá je významným hráčom na trhu IS/IT a na outsourcingu a podpory prevádzky veľkých podnikových systémov.

V období od roku 1999 do roku 2005 pôsobil v medzinárodných konzultačných spoločnostiach v pobočkách v Prahe a vo Viedni a zameriaval sa najmä na tvorbu a implementáciu firemných stratégií a zavádzanie organizačných a procesných zmien.

Podieľal sa na prípravách firemných stratégií, zodpovedal za tvorbu operatívnych plánov, akčných plánov a zavedenie zmien aj na nižších úrovniach korporácií. Má tiež bohaté skúsenosti v oblasti návrhu procesov a organizačnej reštrukturalizácie, ktoré získal na početných projektoch v regióne strednej a východnej Európy pre firmy z rôznych priemyselných odvetví ako napríklad telekomunikácie, zdravotníctvo, strojárstvo, verejný sektor a pod. Od roku 2005 pôsobí tiež v pozícia partnera poradenskej spoločnosti Wallenberg a špecializuje sa na finančného riadenie projektov a finančné zabezpečenie projektov v oblasti informačno-komunikačných technológií.