+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 
20210224110459_schvalovanie01.jpg

Schvaľovanie prostredníctvom webovej aplikácie

24.02.2021 | Novinky

 

Elektornické schvalovanie v ERP Jeeves

Flexibilné riešenie schvalovania

 • požiadaviek na nákup
 • nákupných objednávok
 • faktúr
 • iných dokumentov* 

Riešenie prinášajúce

 • Možnosť meniť schvaľovacie reťazce na užívateľskej úrovni či už sériovo alebo paralelne
 • Informácie o schvaľovaní prepojené s emailom
 • Eliminácia papierového obehu dokumentov a s ním spojených rizík straty dokumentov
 • Zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania
 • Štandardizáciu procesu v rámci organizácie
 • Detailný prehľad o aktuálne schvaľovaných dokumentoch
 • Okamžitý prístup k auditu ukončených procesov
 • Schvaľované dokumenty je možno ľahko dohľadať.

Možnosť pripojiť ku schváleniu doplňujúce informácie alebo komentár.

Vďaka prepojeniu schvaľovania s objednávkami môžete sledovať celý cyklus finančných výdajov a investícií od fáze požiadavky, až po ich úhradu.