+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Jeeves rozšírená funkcionalita

Špecifické riešenia pre špecifické potreby a procesy - pozrite sa aké všetky možnosti pre rôzne podnikové procesy ponúka ERP Jeeves.

Produktový konfigurátor Jeeves

Produktový konfigurátor Jeeves je navrhnutý tak, aby vám pomohol znížiť náklady, chyby a čas potrebný na to, aby ste vytvorili pre Vašich zákazníkov ponuku presne podľa toho, aký produkt si predstavujú. Produktový konfigurátor Jeeves je určený zákazníkom Jeeves ERP, ktorí chcú automatizovať procesy týkajúce vytvárania a poskytovania cenových ponúk, plánovania a výroby viac variantných produktov vyrábanách na zákazku. Či už sa zaoberáte činnosťou typu výroba na objednávku, montáž na objednávku, vývoj/konštrukcia na objednávku, vyskladnenie na objednávku alebo nákup na objednávku, Produktový konfigurátor Jeeves Vám pomôže modularizovať a štruktúrovať Vašu produktovú ponuku tak, že budú môcť byť konfigurované samotnými obchodnými zástupcami alebo dokonca Vašimi zákazníkmi s využitím platných možností, variantov a obmedzení.

eApproval

Aplikácia Jeeves eApproval je systém na schvaľovanie požiadaviek na nákup a faktúr. Je ideálny pre spoločnosti, ktoré chcú automatizovať proces schvaľovania nákupných požiadaviek a faktúr s cieľom odstrániť používanie papiera; podporovať geograficky rozptýlenú organizáciu a dodávateľský reťazec; alebo dodržiavať prísne postupy riadenia kvality. Robustný workflow schvaľovania umožňuje neobmedzený počet úrovní schvaľovania, umožňuje paralelné ako aj sériové schvaľovanie procesy, umožňuje definovať flexibilné pravidlá upozorňovania na žiadosti o shválenie, ako pravidlá informovania o schválení/zamietnutí žiadosti, pravidlá výnimiek z podmienok schvaľovania. Modul taktiež poskytuje prehľad o histórii schvaľovania dokladov.

eSales

Pomocou aplikácie Jeeves eSales môžete svojim zákazníkom ponúknuť značkový B2B webový obchod. V tomto svojom webovom obchode môžete zákazníkom ponúknuť toľko informácií, koľko chcete, od katalógov produktov a popisov až po termíny dodania, stav objednávky, fakturáciu a obchodnú históriu. Súbor nástrojov eSales je dodávaný so štandardnými funkciami webového portálu, vrátane nákupného košíka a online spracovania platieb, ako aj s nástrojmi na správu zákaznického účtu pre vašich zákazníkov. Aplikácia Jeeves eSales je postavená na open source súbore nástrojov Liferay a priamo komunikuje s vašim riešením ERP Jeeves prostredníctvom zabezpečených rozhraní API.

eFaktúra podporovaná softwarom Pagero

Jeeves eFaktúra, podporovaná softwarom Pagero, podporuje vytváranie a distribúciu elektronických faktúr v rôznych formátoch vrátane .pdf, .csv, .xls a EDI. Služba Jeeves eFaktúra Vám umožňuje elektronicky prijímať aj prichádzajúce faktúry. Informácie o faktúre, ako aj samotnú faktúru môžete skontrolovať v systéme Jeeves ERP. Potom sa faktúra môže preniesť do účtovnej knihy/na uzávierku, v ktorej bude účtovaná automaticky. Bezpapierová fakturácia šetrí čas, peniaze a uľahčuje lepšiu spoluprácu so zákazníkmi a dodávateľmi. Služba Jeeves eFaktúra je pre každú spoločnosť od včasnej fakturácie a komunikácie až po znižovanie chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri manuálnom spracovávaní faktúr doslova nutnosťou.

Business Intelligence nástroj podporovaný systémom QlikView

Jeeves Business Intelligence (BI) je nástroj pre podporu rozhodovania a adaptabilné analýzy podporované systémom QlikView, ktorý môže byť spustený ako integrovaná súčasť Jeeves ERP alebo samostatne vo webovom prehliadači alebo mobilnom rozhraní. Bez ohľadu na to, či použijete prednastavený informačný prehľad o sklade alebo ste si vytvorili svoje vlastné reporty, asociačná technológia QlikView vyhľadávania v pamäti Vám umožňuje voľne preskúmať informácie z viacerých zdrojov namiesto obmedzovania na preddefinovanú sadu otázok. Pomocou nástroja Jeeves BI môžete identifikovať kľúčové merania a ukazovatele výkonu pre Vaše operácie v distribúcií a monitorovať ich. Napríklad monitorovať a sledovať hodnotu skladu, obrat skladových zásob, presnosť dodania a neskoré dodávky.

CRM podporované Microsoft Dynamics

Pre spoločnosti, ktoré potrebujú robustnejšiu CRM funkcionalitu, ponúka Jeeves riešenie Microsoft Dynamics CRM. Ako predajca Jeeves ponúka predinštalovanú integráciu medzi Microsoft Dynamics CRM a jadrom systému Jeeves ERP, ktorý je podporovaný implementačnými a konzultačnými službami, ktoré pomôžu ďalej prispôsobiť riešenie Vášmu jedinečnému spôsobu riadenia vzťahov so zákazníkmi - bez ohľadu na to, ako zložito to vyzerá.

EDI podporované Inobiz

Výrobcovia, distribútori a spoločnosti poskytujúce služby komunikujú so svojimi zákazníkmi a partnermi tisíckrát denne, upravujú, overujú a potvrdzujú objednávky, faktúry, dodávky a mnoho iných vecí. Bez EDI môžu všetky strany očakávať rozsiahlu manuálnu manipuláciu, duplikovanie údajov, nárast úsilia a zvýšené náklady. Nástroj Jeeves EDI, podporovaný spoločnosťou Inobiz, zjednodušuje proces komunikácie, spracúva identifikáciu, overovanie a ukladanie prichádzajúcich a odchádzajúcich správ automaticky.

Tlač štítkov

Aplikáciu Jeeves Label Printing/tlač štítkov je možné používať kdekoľvek v systéme. Umožňuje extrahovať dáta z Jeeves ERP a vytlačiť ich na štítok pre rôzne účely, od označovania produktov po ich výrobe alebo prijatí až po tlač etikiet s adresami pre fakturáciu alebo marketing. Aplikácia Jeeves Label Printing dokáže tlačiť čiarové kódy na zabezpečenie presného zberu dát a oznamovania kritických skladových, logistických a výrobných transakcií v reálnom čase, čo Vám umožní lepšie merať efektivitu a výkonnosť. S malou pomocou z Vašich skenerov môžete vytvoriť štítky s čiarovým kódom pre sledovanie času začiatku a konca prevádzkových operácií, označovanie tovaru na sklad, príjem alebo vyzdvihnutie, označenie trasy výrobku a oveľa viac.