+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 
20190125132510_shutterstock_724244971.jpg

Firma Life Sciences IRRAS si vybrala Jeeves ERP

08.10.2018 | Novinky

IRRAS, spoločnosť aktívna v odvetví biologických vied, si vybrala Jeeves. Spoločnosť mala od roku 2012 rovnakú víziu:

  • Výrazne zlepšiť výsledky liečby u pacientov s mozgovou príhodou,

  • Znížiť množstvo času, ktorý pacienti potrebujú na intenzívnu a ústavnú starostlivosť,

  • Propagovať citeľné výhody v oblasti zdravotnej ekonómie pre nemocnice a pre opatrovateľov.

Vízia sa má naplniť vytvorením inovatívnych riešení zdravotníckych pomôcok na liečbu intrakraniálneho krvácania. Spoločnosť IRRAS je zodpovedná za vývoj a dizajn produktu IRRAflow™.

Komplexné výzvy

Spoločnosť IRRAS bola konfrontovaná s niekoľkými komplexnými výzvami pri výbere nového ERP riešenia. Medzinárodná organizačná štruktúra spoločnosti požadovala jednoduchú správu mien a podporu transakcií medzi rôznymi právnickými osobami. Priemysel tiež kladie mimoriadne prísne požiadavky na vysledovateľnosť. Riešenia pre komplexné procesy tohto kalibru sa zvyčajne nachádzajú vo veľkých systémoch. Spoločnosť IRRAS, ktorá je ešte v počiatočnej fáze, si vybrala systém Jeeves, pretože riešenie je vo svojej triede z hľadiska pokročilých funkcií, ktoré sa dajú prispôsobiť menším spoločnostiam.

Flexibilita a škálovateľnosť rozhodujúcich faktorov

Cieľom spoločnosti IRRAS je v nasledujúcich rokoch podstatne rásť. Flexibilita a škálovateľnosť, ktoré ponúka spoločnosť Jeeves ERP, boli preto tiež rozhodujúcimi faktormi. "Jeeves preukázal flexibilitu a pochopenie toho, čo naše vznešené rastové ambície prinášajú," hovorí CIO Christian Norrman z IRRAS AB. Ceníme si dôveru spoločnosti IRRAS v našej spoločnosti a vítame ju do rodiny Jeeves!