+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Služby

Jeeves je silný ERP softvér. Predpokladom dobrého fungovania každej spoločnosti sú však tri oblasti – procesy, ľudia a informačné IT systémy.

 


Spoločnosť NordERP sa venuje implementácii celopodnikového informačného systému Jeeves, ktorý patrí do kategórie ERP - Enterprise Resource Planning. Na základe našich dlhoročných skúseností chápeme a v komunikácii so zákazníkom dáváme dôraz na to, že ani najlepší informačný systém sám nevyrieši všetky problémy zákazníka a nezabezpečí prevádzakovú dokonalosť. Predpokladom dobrého fungovania prevádzky každej spoločnosti sú tri oblasti – procesy, ľudia a informačné systémy - IT.

sluzbysk.png

  • Procesy – či už hlavné procesy vytvárajúce hodnotu, alebo podporné procesy, všetky musia byť dobre definované, formalizované, merané, vyhodnocované a neustále zlepšované.
  • Ľudia – bežní alebo aj riadiaci pracovníci musia byť vhodní pre danú pozíciu, kvalifikovaní s primeraným vzdelaním potrebným pre vykonávanie svojej práce, zaškolení na danú prácu, motivovaní svoju prácu vykonávať dobre a tiež stále sa zlepšovať,
  • IT systémy (a iné nástroje) – v súčasnosti nie sú len nevyhnutným predpokladom pre vykonávanie daného procesu, ale stále viac sú zdrojom konkurenčnej výhody na trhu a prostriedkom, ktorý pomáha pracovníkom realizovať definované procesy rýchlejšie, kvalitnejšie a s menšími nákladmi.

Ani jeden z vyššie uvedených komponentov však nezabezpečí dobré fungovanie spoločnosti sám, ale vyžaduje si zapojenie ďalších dvoch oblastí. Z tejto skúsenoti vychádza aj portfólio služieb NordERP:

 

Implementácia ERP systému Jeeves

Optimalizácia podnikových procesov

Podpora zákazníkov

Business intelligence