+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 
20190527112018_banner_blog_jeeves.jpg

ERP vs. mobilné zariadenia

23.05.2019 | Novinky

Ako sa vyrovnať s nástupom mobilných zariadení v oblasti ERP?

  • Rýchly nástup a pretrvávajúci rozvoj používania mobilných zariadení prináša otázky, akým spôsobom sa vyrovnať s mobilnými zariadeniami v oblasti systémov ERP.
  • Stretávame sa s javom, keď u niektorých producentov je snaha dostať celý ERP do mobilu. Používanie napr. smartfónov však pre vývojárov neznamená len iný hardvér či operačný systém, ale aj iné postupy a nároky používateľov. Z toho dôvodu sa riešenie v podobe čistého preprogramovania pôvodne desktopovej aplikácie do mobilu neosvedčilo. Náročnosť vývoja a zákazníckych úprav v takejto aplikácii neumožňuje ponúknuť konkurencieschopnú cenu a takisto je obťažné dosiahnuť prehľadnosť pri používaní či požadovanú rýchlosť.
  • Na mobilné zariadenia sa preto musíme pozerať ako na výzvu priniesť kvalitatívnu zmenu v oblasti fungovania ERP. Už to nie je len o ručnom „klepaní“ faktúr do systému, potreby zákazníkov sa menia a čoraz viac špecifikujú na konkrétnu rolu či pracovnú pozíciu. Pri plnení pracovných úloh bude mať iné nároky na ERP referent, pracovník výroby alebo člen vrcholového manažmentu spoločnosti. Mobilné zariadenia sú príležitosť, ako tieto nároky čo najlepšie splniť pri zachovaní prehľadnosti a cenovej dostupnosti riešenia.

Trendom sa teda stáva nie prerábanie ERP ako celku pre mobilné zariadenia, ale poskytovanie platformy, na ktorej možno stavať čiastkové mobilné aplikácie pre požadovanú časť ERP.

  • Za najdôležitejšie vlastnosti, ktoré by takáto platforma mala mať, považujeme predovšetkým možnosť vytvárať aplikácie maximálne prispôsobené pre konkrétne zariadenia (mobil, tablet, PC, web) s využitím natívnych funkcií daného zariadenia (fotoaparát, čítačka čiarových kódov a pod.). Možnosť ovládania prostredníctvom typických mobilných funkcií ako rolovanie či potiahnutie musia byť samozrejmosť. Vývoj aplikácií by sa mal dať po vyškolení realizovať aj na strane zákazníka – moderné ERP preto poskytujú rozhranie API, ktoré spravidla ponúka širokú paletu funkcií na komunikáciu s jadrom ERP.
  • V neposlednom rade je dôležitá aj forma komunikácie s centrálnou databázou, resp. aplikačným jadrom ERP. Ak prebieha vždy v reálnom čase, vyhneme sa komplikáciám so synchronizáciou a prípadným problémom s kvalitou dát.
  • Budúcnosť systémov ERP pri čoraz väčšom rozsahu používania mobilných zariadení vidíme v podobe množstva aplikácií nad jednou databázou, pričom každá aplikácia bude maximálne personalizovaná a prispôsobená zariadeniu, na ktorom sa používa, optimalizovaná pre proces, ktorý sa v nej realizuje, no zároveň bude súčasťou jednotnej architektúry platformy daného systému ERP.